Результати застосування органічної гранули
Органічна гранула LATY AGRO апробована в 2015 році в польових випробуваннях при вирощуванні сільськогосподарських культур, Національним Науковим Центром «Інститут Ґрунтознавства і Агрохімії ім. О.Н. Соколовського» (ННЦ ІГА).
За результатами біологічної оцінки органічної гранули LATY AGRO був виявлений позитивний ефект на зростання, розвиток, урожай та якість вирощуваних культур, і на елементи родючості грунту. Важливою особливістю добрив є можливість коригування їх складу (розширення рецептури) в залежності від умов де вони будуть застосовуватися і від потреб вирощуваних культур.

У разі основного внесення органічної гранули з розрахунку 1500кг/га отримані прирости врожаю:
ячменю ярого – 0,32 т / га (16% до контролю)
кукурудзи на силосну масу – 4,7 т / га (15% до контролю)
томатів – 2,2 кг / м2 (27% до контролю)
буряка столового – 4,7 т / га (26% до контролю)
огірків – 1,6 кг / м2 (23% до контролю)
картоплі – 0,92 т / га (32% до контролю)

У разі передпосівного внесення органічної гранули під культивацію з розрахунку 1000кг/га отримані прирости врожаю:
ячменю ярого – 0,40 т / га (19% до контролю)
кукурудзи на силосну масу – 5,8 т / га (19% до контролю)
томатів – 2,6 кг / м2 (32% до контролю)
буряка столового – 5,2 т / га (29% до контролю)
огірків – 1,9 кг / м2 (27% до контролю)
картоплі – 0,96 т / га (34% до контролю)

Підвищується вміст вітамінів і знижується вміст нітратів у вирощуваної продукції.
Вміст гумусу, мінерального азоту і рухомих форм фосфору і калію в чорноземі типовому був вище в порівнянні з контролем і з варіантами, де вносилися традиційні органічні добрива.

Результати застосування органічного біостимулятора «Органік +»
Органічний біостимулятор LATY AGRO апробований в 2017-2018 р в лабораторних дослідах і польових випробуваннях при вирощуванні сільськогосподарських культур, Київським Національним Університетом ім. Тараса Шевченка, м Київ, а також в польових випробуваннях при вирощуванні сільськогосподарських культур в Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.
За результатами біологічної оцінки органічного біостимулятора LATY AGRO був виявлений позитивний ефект на зростання, розвиток, урожай та якість вирощуваних культур і на елементи родючості грунту. Важливою особливістю добрив є можливість коригування їх складу (розширення рецептури) в залежності від умов де вони будуть застосовуватися і від потреб вирощуваних культур.

Озима пшениця
Врожайність озимої пшениці на 15,5% при дворазовій обробці і на 8% – при одноразовій.
І при одноразовій, і при дворазовій обробці зростає вміст клейковини в зерні, в результаті чого пшениця переходить з 4-го класу в 3-й. Було відзначено, що зросла також і кількість колосків, їх довжина, кількість зерен в колосі і маса зерен.
Спільне застосування препарату і гербіциду дає ще більш високий результат.
Ярий ячмінь
Надбавка врожайності 13,5%, при цьому вміст білка в зерні збільшився на 0,9%.
Озимий ячмінь
Одноразова обробка рослин препаратом без застосування хімічних засобів захисту рослин дала збільшення врожаю на 12,6%.
Просо
При дослідженні впливу біостимулятора на просо застосовувалася триразова обробка препаратом. В середньому врожайність культури збільшується на 7,6%.

Рис
Однією з основних проблем при вирощуванні рису є низька польова схожість його насіння. В ході досліджень було встановлено, що обробка насіння біостимулятором робить позитивний вплив на схожість насіння рису, збільшуючи її на 10%.
Дуже ефективною виявилася обробка вегетуючих рослин. Застосування препарату позитивно позначилося на збільшенні надземної біомаси рослин рису і індексу листкової поверхні. Біомаса рослин рису при обробці насіння склала 2372,3г/м2, а при обробці рослин в період вегетації – 2394г/м2.
Найбільшу прибавку врожаю дала обробка насіння – 12%. При одноразовій позакореневій обробці препаратом врожайність підвищилася на 7,8%.
Соняшник
Урожайність соняшнику збільшилася на 3-4ц/га. Збільшення кількості обробок з двох до трьох дало дворазове збільшення прибавки врожайності.
Застосування біостимулятора спільно з мінеральними добривами також дало суттєве збільшення врожайності – близько 20,3%. Покращилися показники якості продукції – вміст білка і олійність.
Гречка
Обробка гречки проводилась в фази кущіння і перед початком цвітіння. Як виявилося, вона є надзвичайно чуйною по відношенню до препарату.
Застосування біостимулятора дало середню прибавку врожаю 23,2%.
Горох
Як показали результати дослідів, обробка насіння гороху препаратом дозволяє підвищити їх польову схожість на 4%, а врожайність – на 7,8%.
Підвищення врожайності досягалося за рахунок збільшення бобів на рослині, кількості насіння в бобі, маси насіння з однієї рослини і збільшення маси 1000 насінин. У насінні гороху, оброблених біостимулятором, на 8,3% збільшувалася кількість плодущих вузлів.
Також були отримані наступні дані – при обробці препаратом кількість бобів збільшилася на 10,4%, кількість насіння в бобі – на 6,2%, маса насіння з однієї рослини виросла в середньому на 7,5%, а маса 1000 насінин – на 1,5%.

Картопля
Урожай збільшився на 13,2%. Покращилися якісні показники вирощеної продукції – підвищилася маса сухої речовини, крохмалю, знизився вміст нітратів.
Цукровий буряк
Випробування показали збільшення схожості цукрових буряків на 9% і маси 100 рослин – на 12,8 г. Також збільшилася врожайність культури і збір цукру. Надбавка врожайності склала 13,6%.
Кукурудза
Найкращий результат дала комплексна обробка препаратом – замочування насіння і дві позакореневі обробки. При цьому врожайність кукурудзи підвищилася на 8,6%, і на 1,2% збільшився вміст білка, азоту і фосфору.
Томати
Збільшення врожаю склало 18,3%.
Цибуля
Відзначено збільшення врожаю на 16,6%.
Яблуня
Надбавка врожайності склала 17%.
Виноград
Надбавка врожайності склала 13,5%.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *